24 maart  2019 finissage de Witte muur GENT

29 maart 2019 , performance en opening  residentie experimental Intermedia GENT ism ieke Trinks

7 april 2019 opening groepstentoonstelling Galerie Kasteelstraat 1 , Watou

muide

copy_endless_paste – solo Tentoonstelling – 26.04 – 01.05.2018

installation view

This slideshow requires JavaScript.

In Oostende presenteert de Gentse kunstenaar sabine oosterlynck (°1974) de solotentoonstelling copy_endless_paste.

copy_endless_paste is de gedachte die de huidige artistieke praktijk van sabine oosterlynck bepaalt en richting geeft. Het is een state of mind, een conceptuele ruimte die ze ontplooit en waarbinnen ze zich als kunstenaar beweegt. Sabine Oosterlynck hanteert deze gedachte als een basisconcept – een leidmotief – dat zich vertakt en dat, steeds opnieuw, vanuit een ander perspectief en in een andere gedaante, kan worden herhaald.

sabine oosterlynck deelt daarmee een tussenstand bij haar gelijknamig artistiek onderzoek: copy_endless_paste. Voor deze tentoonstelling maakte ze een doordachte selectie van objecten en experimenten, in relatie tot een overzicht van videoregistraties van gerealiseerde performances en acties in de openbare ruimte.

De getoonde werken stellen sabine oosterlynck in staat om haar onderzoek – naar originaliteit en reproductie, diversiteit en eenvormigheid, zelfbeschikking en determinatie, oordelen en veroordelen – in zijn volle omvang en mogelijkheden te delen. Ook biedt het haar en het publiek een uitgelezen kans om in gesprek te gaan en bepaalt het zo een reflectief moment dat het vervolg mee zal verbreden en verdiepen.

In de verscheidenheid aan werken bij copy_endless_paste duikt telkens opnieuw het etiket op. Net zoals het zich steeds weer aanbiedt in onze omgeving. Het etiket is een beeld voor onze tijd, een representant van onze tijdsgeest. Het is verworden tot een archetype voor hoe we ons verhouden tot de dingen; het is exemplarisch voor hoe we omgaan met mensen.

In zijn oorspronkelijke context bakent het etiket af: het bepaalt een hoedanigheid of het geeft een vervaldatum aan; het reduceert een object tot een financiële waarde, tot de prijs die het kreeg toebedeeld. Het etiket hecht zich aan ons consumptiegedrag en wijst ons op onze voortdurende dwang tot labelen. Door het etiket uit die oorspronkelijke context te halen, bevrijdt sabine oosterlynck het uit het functionele kader waarbinnen het zich ophoudt. Ze doorbreekt de beperkende contouren en staat het etiket toe om zichzelf in autonomie te hervinden. Ze biedt het zo de mogelijkheid de problematische aard waartoe het is veroordeeld achtereenvolgens te tonen, te problematiseren en achter te laten. Het etiket wordt een kritiek: een activist. Van zodra het etiket zichzelf ontmaskert kan het op zoek gaan naar een nieuwe betekenis, een hernieuwde hoedanigheid, met aandacht voor zijn vormen.

Met copy_endless_paste suggereert sabine oosterlynck een alternatieve omgang met de mensen en de dingen; een attitude die voorbijgaat aan generalisering en reductie en die tegemoetkomt aan diversiteit en eigenheid. Tegelijk verkent ze met ieder werk – elke materialisatie van de gedachte – een persoonlijke beeldtaal die ze zich alsmaar nadrukkelijker eigen maakt: haptisch, poëtisch, intiem/ persoonlijk en secuur.

Tekst: jonas lescrauwaet