artworks

copy_endless_paste.
Een veelheid aan witte etiketten klimt langs blauw-betegelde muren op de vijfde verdieping van een voormalige bibliotheek. De etiketten vormen samen amorfe vlakken, onbepaalde composities.
De lijnen waaieren uit, vinden elkaar of tasten in het ijle. Ze tonen tekeningen die op zoek lijken naar iemand die er figuren in herkent, zonder die herkenbaarheid zelf na te streven. Net als wolken.
De etiketten worden een voor een, manueel, op de muren gemonteerd. De handeling transformeert de tijd.
copy_endless_paste.
Elders zijn de etiketten voorzien van een datum. Ze hangen op de bladeren van bomen – of aan de takken van diezelfde bomen die in de herfst hun bladeren zijn verloren. Ze leiden de blik naar steeds weer hetzelfde moment op een andere plaats.
copy_endless_paste.
Weer elders zijn de etiketten aaneengeregen tot lange snoeren. Ze drijven op het oppervlak van begrensd water. Hun lijnenspel beïnvloed door de bewegingen van hun drager.
copy_endless_paste.
Kleine infiltranten, tags: etiketten – opnieuw van een datum voorzien – worden onopvallend gekleefd onder werken in musea, in een galerie, in de marges van de zichtbaarheid. De actie van het monteren gebeurt onopgemerkt, heimelijk.
copy_endless_paste.
Etiketten die een gezicht verbergen, soms een heel lichaam; de etiketteermachine geeft het ritme aan. Etiketten die gedeeltelijk ontbreken in de grote, witte vellen waaruit ze zijn gestanst.

Dan weer etiketten in vreemde, onverwachte materialen, persoonlijk, dierbaar.
copy_endless_paste.

tekst: jonas lescrauwaet